• Når vi i 2030 skal levere samme tjenester med 25 % mindre ressurser, skriver innsenderen, betyr det at det er kommunene som må foreta smertefulle kutt i helsetilbudet. FOTO: ARKIV

Endringer i Sørlandet sykehus

Utviklingsplan 2030 (UP2030) legger til grunn en antakelse om at man i 2030 skal produsere like gode helsetjenester som i 2014, men med 25 % mindre ressurser.