Vandalisme på Sødal

Mellom Påskebjerg og Skaugo Hageby har veien siden omleggingen i 1986 vært gang— og sykkelvei.