Proppene i samferdselsespolitikken

Den største «proppen» i systemet er måten vi planlegger og finansierer veinettet på; bompengene.