Det er like barn som leker best

En sammenslåing av UiA og HiT vil svekke UiA økonomisk og faglig.