Dårlig klima

Tine Sundtoft har fått en dårlig start som statsråd. Det er ikke sikkert at det bare er hennes skyld.