• Det ser foreløpig ut til at elsertifikatordningen i Norge utløser mer ny vannkraft enn vindkraft, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Vatnedalsdammen i Bykle. FOTO: Johs.Bjørkeli

Elsertifikater - lønnsomt og godt for klimaet

Ordningen med elsertifikater vil føre til mer strømproduksjon fra fornybar energi. Det vil i sin tur gjøre det mulig å fase ut mer fossil energi og redusere utslipp av klimagasser.