• Artikkelforfatteren mener faglært arbeidskraft vil bli stadig viktigere i årene fremover. Bildet er fra byggeplassen ved Ferjefjellet i Kristiansand i 2012. FOTO: ARKIV

Økt behov for faglært arbeidskraft

For å sikre deltakelse i arbeidslivet og konkurrere med flere og flere arbeidssøkere også fra andre land, blir skolegang og spesielt høyere utdanning stadig viktigere.