Linnegrøvan - ny «IKEA-sak»?

KrF har på riksplan hatt et stort engasjement for jordvern de seneste årene.