• 40.000 vogntog transporterer rundt én million tonn avfall fra Norge til Sverige. Underveis passeres flere norske behandlingsanlegg, men siden det er billigere å brenne avfallet i Sverige kjører bilene ufortrødent videre, skriver artikkelforfatterenm. Bildet er fra returkrafts anlegg på Dalane. FOTO: Tore Andre Baardsen

Lite troverdig klimapolitikk

Regjeringen har presentert sin nye klimaplan. Miljøvernminister Sundtoft varsler en total omstilling av samfunnet for å få ned klimagassutslippene.