• På Mosby er det fremdeles mangel på barnehageplasser, men kommunen vil ikke gi oss flere. Det er jo ledig kapasitet til å ta i mot våre barn andre steder i kommunen, skriver artikkelforfatterne. FOTO: NTB Scanpix

Barnehagesituasjonen på Mosby

Vi er to småbarnsmødre som holder til på Mosby, og vi har en sak vi ønsker å belyse. Her oppe er det nemlig mange barnefamilier og få barnehageplasser.