• Barn lærer hele tiden og skaffer seg erfaringer gjennom samspill med andre og egne opplevelser, skriver artikkelforfatteren. Lek er ikke en fritidssysselsetting, men barnets arbeid. FOTO: SCANPXI

Barns læring – nasjonens behov

I det offentlige rom har vi i den senere tid stadig hørt fra ulike hold, både fra næringslivsledere og politikere at det er viktig å legge opp til aktive læringsprogram for barn langt nede i barnehagealder.