• Næringslivet har et stort behov for flinke fagarbeidere og innenfor yrkesfagene ligger mange spennende jobber og muligheter for gode karrierer. Dessuten er det viktig å minne om den livslange læringen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Yrkesfag gir mange muligheter

I disse dager står mange tusen ungdommer foran et svært viktig valg i livet. Innen 1. mars må Agders 10. klassinger ha bestemt seg for hvilken videregående skole de vil søke seg til. De skal velge hvilket utdanningsløp de skal satse på. Hva de velger nå vil være avgjørende for fremtiden.