KrFs aborttaushet

Det er underlig at Kristelig Folkeparti ikke kan gi klarere svar i en sak som alltid har vært en kjernesak for partiet.