• Ved renseanlegget på Odderøya er det et flott biogassanlegg som skal gjøre renseanlegget selvforsynt med energi, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt i forbindelse med et igangsatt utvidelsesprosjekt i 2012 (Nils Johan Stølen fra Kristiansand ingeniørvesen leder prosjektet til minst 300 millioner kroner). FOTO: ARKIV

En tale for kloakken

Kloakken er en fornybar ressurs med et dårlig rykte, som vi ser på med bekymring og tar hånd om med stadig dyrere renseanlegg.