• Et utvalg har nå foreslått en rekke forenklinger i regelverket om offentlige anskaffelser, skriver innsenderen, og er fornøyd med utvalgets forslag om at kommunene og kommunenes selskaper innenfor bransjer som avfall, havn, brann og revisjon kan få større frihet til å bruke skjønn når de gjør mindre innkjøp. FOTO: NTB SCANPIX

Offentlige innkjøp

Innbyggerne fortjener å få mest mulig ut av skattepengene sine.