Bank over bank

Sparebankene i landsdelen konkurrerer nå på å bli sørlandsmestre i samfunnsbygging — eller samfunnsdugnad, som SR-bankdirektør Terje Vareberg kaller bankens bidrag til næringsutvikling på Agder.