Statskirkeordning til Dovre faller?

Det finnes gode argumenter for å bevare statskirkeordningen, men også gode argumenter for å oppløse den.