Strutsepolitikk

Alle vet hva som foregår i strandsonen, men politikerne stikker hodet i sanden. Det er inntrykket vi sitter igjen med etter at nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 72 prosent av søknadene om bygging i strandsonen ble innvilget i fjor.