Samtidig vet vi at når det kommer til stykket, er det bare småpenger som flyttes på i den politiske behandlingen av budsjettet.

De mest interessante uttalelsene fra politikerne er de som kommer fra Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. De sitter med makten gjennom et forpliktende samarbeid de inngikk etter valget i høst. Derfor har de også muligheten til å foreta omprioriteringer og få dem gjennomført.

Ordførerpartiet Høyres reaksjon på rådmannens forslag er at det må finnes penger til bostedsløse. Det samme sier Ap og KrF. Dermed skulle det ligge an til at denne saken løses. Noe som også bør være maktpåliggende. Forsømmelsene overfor hjemløse har vært så grove at Sosial— og helsedirektoratet fastslår at kommunen bryter loven.

Rådmannen har lagt inn en generell effektiviseringsgevinst på 1-2 prosent i budsjettet. Unntaket er omsorg. Sektoren får likevel mindre å rutte med enn i år. Både innen omsorg og skole er det et konstant rop om større ressurser, men de kommer ikke hvis bystyreflertallet slutter opp om rådmannens forslag. Innen eldreomsorgen forpliktet politikerne seg i valgkampen til å gjøre mer. Ikke minst i forhold til å skaffe flere hender. Det forekommer oss merkelig at rådmannen legger fram et budsjett hvor heltidsprosjektet ikke får ekstra midler. Kommunens opplegg for å få flere på deltid over på heltid, har høstet anerkjennelse nasjonalt. Skal kommunen beholde troverdigheten i saken, må den prioriteres.

Mange skoler i Kristiansand har fått en betydelig ansiktsløftning de siste årene. Det handler om både nybygg og renovering. Men så mange som 10 skoler står på vent. Og de kan komme til å måtte vente lenge. Det likeverdige skoletilbudet politikerne ofte skryter av i festtaler blir noe hult når det har utviklet seg et a- og et b-lag på bygningssiden.

Høyre, Ap og KrF avgjør hvordan 2008-budsjettet blir. De har flertall i bystyret. Det første budsjettet den historiske storkoalisjonen står bak vil bære bud om hva byen kan vente seg i kommende fireårsperiode.