Kristiansandsbudsjettet 2008

Rådmannen i Kristiansand la onsdag fram neste års budsjettforslag for bystyret. Reaksjonene fra politisk hold er samstemte: Dette er ikke godt nok.