• En videregående skole i Søgne skal bygges i sammenheng med en ny ungdomsskole på Tangvall. FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Leder: Viktig for Søgne - og regionen

Det vil bety mye for elever, foreldre og næringsliv i både Søgne og resten av regionen vest for Kristiansand når en ny videregående skole snart skal påbegynnes.