• I dette området på Tinnheia i Kristiansand er det Ahmadiyya-menigheten ønsker å bygge en moske. FOTO: Bjelland, Kjartan

Moske-debatten på Tinnheia

Jeg er administrativ leder for Ahmadiyya-menigheten i Kristiansand, trossamfunnet som ønsker å bygge moské på Tinnheia. I lengre tid har jeg stille fulgt med på moskédebatten i media.