Som «muldvarp» og «edderkopp», er det bare Vidar Kleppe selv og den harde kjernen rundt Olaf Messel i Kristiansand som ikke forstår at hans dager er talte i partiet.Først ble Vidar Kleppe kvistet av en samlet stortingsgruppe og fortalt at de oppfatter ham som alt annet enn en «lagspelar», og i etterkant av møtet har et par av hans stortingskolleger offentlig bedt ham forlate partiet. Deretter har partiformann Carl I. Hagen i realiteten allerede ekskludert Vidar Kleppe gjennom to drepende angrep på ham i full offentlighet, først i sin tale til landsstyret lørdag og sist på pressekonferansen i går. Carl I. Hagens ordbruk levnet liten tvil om at partiformannen ikke lenger betraktet Vidar Kleppe som partikollega.Det eneste spørsmålet nå er hvordan Frp-ledelsen har tenkt å regissere eksklusjonen av Vidar Kleppe slik at han blir fjernet fra partiets stortingsvalgliste. Og det skal bli en interessant studie i makt og avmakt internt i Frp. Enten må fylkespartiet bli pålagt å foreta eksklusjonen — eller så må sentralstyret gripe inn og gjøre det selv.Uansett vil dette føre til en palassrevolusjon innad i Vest-Agder Fremskrittsparti. En eksklusjon av Vidar Kleppe, med medfølgende tap av stortingsplass, vil være en provokasjon overfor Olaf Messel og hans meningsfeller som har støttet Vidar Kleppe i tykt og tynt. Vi må huske at Vidar Kleppe ble renominert på førsteplass til Stortinget med 50 mot 33 stemmer. I så fall er det vanskelig å tenke seg at Vidar Kleppes svorne tilhengere og store tilhengerskare i Vest-Agder vil sitte rolig og se på at deres politiske ledestjerne blir kastet ut av partiet av partiledelsen.Men deres eneste protestmulighet er å slå følge med Vidar Kleppe ut av partiet. For innordner de seg ikke partiledelsens vedtak, ligger også opposisjonelle tillitsvalgte i Vest-Agder tynt an i sentralstyrets eksklusjonsprotokoll.Og det er i sannhet litt av en samling «partifeller» i fylkespartiets ledelse som nå skal forholde seg til eksklusjonsspørsmålet. Som formann sitter Vidar Kleppes støttespiller, Jan Ole Dahl, og som sekretær, Odd Djøseland, som har uttalt at han vil applaudere «til jeg blir sår i hendene» dersom Vidar Kleppe blir ekskludert.Dersom Vidar Kleppes støttespillere i Vest-Agder fortsatt står last og brast med ham under eksklusjonsprosessen, er det vanskelig å se hvordan man kan unngå en partisplittelse i Vest-Agder. For det vil være ganske utrolig om Kleppe-tilhengerne kan fortsette i et parti som har gitt Vidar Kleppe avskjed i unåde og som til de grader har vanæret deres politiske forbilde. I så fall vil et nytt Kleppe-utbryterparti trolig ta brorparten av Frp-velgerne med seg i Vest-Agder. Det vil føre til at Frp og Carl I. Hagen mister sitt stortingsmandat fra Vest-Agder. Men det er trolig en kalkulert omkostning som partieier Hagen gladelig tar for å kvitte seg med partiets definerte «versting».