Ordfører Jan Oddvar Skisland (KrF) mener det er lite passende, og vil stramme opp i rekkene. Bakgrunnen er klager fra andre representanter i bystyret og fra tilhørere. Vi skjønner Skisland godt, for dette er respektløst.

Det kan være delte meninger om hva som er korrekt antrekk i bystyret, men en grense for hva som tolereres bør det være. De folkevalgte representerer ikke seg selv, men velgerne, og det bør de gjøre med respekt.

Vi registrerer at enkelte politikere mener klesvalget bør være opp til den enkelte, og det er vi enige i. Men ikke hvis det finnes noen som ikke har den ringeste anelse om hva som sømmer seg. Politikere som ikke skjønner det, bør påkostes et kurs i vanlig dannelse.