Selvfølgelig en fireparti-regjering!

Hovedlinjene må være klare i god tid før valget.