Hederskvinnen Aud Blattmann ble ikke invitert

Uteglemt ved stemmerettsjubileet