Fotoforbud uten begrunnelse

Når fotoforbudet på Gimle begrunnes med kunstverkenes sikkerhet, er det, for å bruke klartekst, det rene sludder.