Haugland og George Orwell

Den diskusjonen som Magne Haugland har dratt opp om hendelser under annen verdenskrig er kjempeinteressant.