• Heidi Løke i duell med spillere fra Sør-Korea.

"Radio-Unni" ødelegger spenningen

Håndball var hands for britene – inntil lørdag.