Et spørsmål om demokrati

Frykten for å miste politisk tyngde kan ikke veie tyngre enn innbyggernes rett til selv å velge hvilket fylke de vil tilhøre.