Et tilfeldig fotografi?

Slagskipet Bismarck utenfor Søgne: Edvard Barth var zoolog, men han var også en av de sentrale lederne i den hemmelige etterretningsorganisasjonen XU.