Kutt er regjeringens julegave

Arbeiderpartiet mener alle barn skal ha tilgang til trygg barnehage og en fremtidsretta skole.