Handling mot oljeavhengighet?

Huntonit synes å måtte betale for CO2-påslaget i strømprisen.