• Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen fant i fjor at det er i strid med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen å ha regel om forlengelse på samme vilkår med festeavgift i størrelsesorden 0,25 % av tomteverdi, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra domstolens høringssal i Strasbourg. FOTO: SCANPIX

Forlengelse av festekontrakter

Etter tomtefesteloven § 33 kunne festere av tomt til bolighus og fritidshus ved festetidens utløp kreve forlengelse av festeforholdet på samme vilkår.