• grønningen fyr (arkiv).jpg FOTO: ARKIV

Grønningen fyr

Grønningen eies i dag av Norsk Folkemusem, så det tilhører museumsskattene i Kristiansand.