Hva får far igjen når mor jobber deltid?

Det er familiens sluttsum som teller — forutsatt at begge parter er enige om arbeidfordeingen.