• Fattigdom (scanpix).jpg

Høyres utviklingspolitikk

Det er økonomisk vekst som har vært den viktigste faktoren for det store flertallet av mennesker som har arbeidet seg ut av fattigdom.