I riktig retning

Mange skoleelever i Iveland har naturlig nok ønsket å ta videregående utdanning på den skolen som ligger nærmest. Utrolig nok har de ikke kunnet det tidligere.