La folk drikke i parken

Det er svært få tilfeller av ordensproblemer knyttet til sosialt samvær på gressplenene rundt om i landet.