• FEDREPERMISJON: Artikkelforfatterne påpeker viktigheten av å opprettholde fedrepermisjonen og kritiserer Høyre for å ha foreslått å fjerne denne. FOTO: SCANPIX

Gammeldags likestillingspolitikk fra Høyre

Høyres illusjon om at dette vil gå seg til etter hvert, viser at Høyre er tilbake på skikkelig konservativt spor.