Kypros i klemma

Ikke å komme Kypros til unnsetning, kan vise seg å være den lille tua som velter et langt større lass.