Hvorfor bompenger?

Man kan aldri plassere en bom slik at den blir rettferdig plassert, noen vil alltid slippe billigere unna enn andre.