Historie for fall

Bygningene har vært så viktige i vår historie at de ikke kan ikke fjernes. 22. juli har ikke gjort dem mindre sentrale.