• Evje Herredsstyre 1932-34. Et tidstypisk bilde med én kvinne i kommunestyret.Foran (f.v.): Tellef G. Stien, Jon Vikstøl, Torvald Omdal, Marie Simonsen, Birger Torkildsen, Ola J. Omland, Jon Syrtveit, Ingvald Kaldhusdal og Olav Åneland. Bakerst på trappa: (f.v) Severin Robstad, Steffen Håkedal, Bernhard Pedersen, Andreas Katterås, Ånen Åvitsland, Th. Bue og John Åvitsland. Foto utlånt av Alf Georg Kjetså, Hornnes. FOTO: Alf Georg Kjetså

Mangelfullt demokrati uten kvinner

Når vi i jubileumsåret 2013 nærmest tar for gitt at norske kvinner har hatt stemmerett og valgbarhet i hundre år, så har praksis vært noe annet.