Sten til byrden

Dagens ordning, der de etterlatte i opprivende kriminalsaker er avhengige av om overgriperne har midler til å betale erstatningen, innebærer en tung ekstrabelastning for de som allerede er hardt rammet.