Alvorlig sykehusrapport

Ledelsen har sviktet sitt ansvar på et svært viktig område.