• HISTORIKK: Selv om den kristne legmannsbevegelsen har endret seg og er noe annerledes sammensatt i dag enn i Hallesbys tid, så tror jeg nok tenkningen i forhold til Aps ideologi fortsatt er krevende, skriver innsenderen. Bildet viser professor Ole Hallesby på talerstolen. FOTO: Scanpix

Ideologien skapte strid og en avstand som fortsatt lever

I de viktigste og avgjørende sakene for den kristne legmannsbevegelsen har det ikke vært mulig å bygge bro.