• HADDE RETT: Jens Bjørneboe gir eit rett bilete av rettsoppgjeret etter krigen. FOTO: Scanpix

Jens Bjørneboe og landssvikoppgjeret

Leiv Torstveit har sett på nyare framstillingar av tida under og etter krigen, og meiner det er tydeleg at menneska då var ikkje anten gode eller dårlege. Der var alle nyansar, frå dei heiderlege til angivarar og torturistar.