• Artikkelforfatteren påpeker at det er flere grupper enn politikerne, som bør bli hørt i debatten om lokaliseringen av et nytt storfengsel i Agder. FOTO: SCANPIX

Flere har synspunkter på dette

Flere grupper bør bli hørt i denne debatten.