Karakterer på barn

Barna må få en sjanse til å modnes før vi setter karakterer på dem.